Game Maker Hız

Game Maker Hız

13 Eylül 2019

KULLANIMI:

speed

TANIMI:

Bu kodu objemizin hızını değiştirmek için kullanırız.

ÖRNEK :

if(keyboard_check(vk_up)) // Eğer yukarı yön tuşuna basılırsa

{ speed = 2; } // objenin mevcut hızı 2 artsın.

if(keyboard_check(vk_left)) // Eğer sol yön tuşuna basılırsa

{direction += 6;} // Objenin yönü 6 artsın (Objeyi 6 değerinde sola yöneltir.)

if(keyboard_check(vk_right)) // Eğer sağ yön tuşuna basılırsa.

{ direction -= 6; } // Objenin yönü 6 eksilsin (Objeyi 6 değerinde sağa yöneltir.)

Recent comments

*
*
*