Game Maker objeyi hareket ettirmek

Game Maker objeyi hareket ettirmek

14 Eylül 2019

Hareket ettirmek istediğiniz objenin step eventine;


if(keyboard_check(vk_right)) // Sol yön tuşuna basıldığında
{
x+=5; // Objenin x kordinatını 5 arttır.
}
if(keyboard_check(vk_left)) // Sağ yön tuşuna basıldığında
{
x-=5; // Objenin X kordinatını 5 eksilt
}
if(keyboard_check(vk_up)) // Yukarı yön tuşuna basıldığında
{
y-=5; // Objenin y kordinatını 5 eksilt
}
if(keyboard_check(vk_down)) // Aşağı yön tuşuna basıldığında
{
y+=5; // // Objenin y kordinatını 5 arttır.
}

Yön Tuşları yerine başka bir tuş atamak için;
keyboard_check(ord("T")) // Komutunu Kullanıyoruz. T yazan yere kendi belirlediğimiz tuşu 
yazabiliriz.

Recent comments

*
*
*