Game Maker Studio Sürtünme

Game Maker Studio Sürtünme

13 Eylül 2019

KULLANIM:

friction

TANIM:

Bu terim, objenin sürtünme kuvvetini ayarlamak içindir.

ÖRNEK :

if(place_meeting(x,y,obj_wall) ) // Eğer objemiz, obj_wall objesine temas ederse

{// İçersindeki kodu tetikle.

friction=0.05; // Sürtünmeyi 0.05 olarak ayarla

}// kapat parantez

else // değilse. (yani temas etmiyorsa)

{
friction=0; // Sürtünmeyi kaldır

}

Üzerinde çalıştığımız objemiz, obj_wall objesi ile temas halinde olduğu süreçte sürtünme değeri 0.05 olacaktır. Objemiz hareket halinde olup da sürtünürse hızı yavaş yavaş düşecektir.

Recent comments

*
*
*