Game Maker Yerçekimi Yönü

Game Maker Yerçekimi Yönü

13 Eylül 2019

KULLANIMI:

gravity_direction;

TANIMI:

Oyuna yer çekimi eklemek icin gravity sabit değişkenine bir değer tanımlarız. Çekim yönününü ayarlamak için gravity_direction kodunu kullanırız.

ÖRNEK :
if(place_meeting(x, y, Obj_Zemin)) // Eğer objemiz, Obj_Zemin objesine temas ediyorsa
{ // Kodu tetikle

gravity_direction += 180; // Yerçekimi yönünü 180 arttır.

} // Kapat parantez

Recent comments

*
*
*