Game Maker Yerçekimi

Game Maker Yerçekimi

13 Eylül 2019

KULLANIM:

gravity

TANIM:

Bu kod, objenin yer çekimini ayarlamak için kullanılır.

ÖRNEK :

if(!place_meeting(x, y+1, Obj_Zemin) // Eğer objemiz, Obj_Zemin objesine yukarıdan 1 piksel(y+1) temas [etmiyor ise]. (place_meeting kodundan önce yazılan ünlem(!) koşulumuzu negatif hale getiriyor. )
{// Bu kodu tetikle.
gravity = 0.01; // Yerçekimi sabitini 0.01 yapıyor.
}
else // Değilse, Temas ediyorsa
{
gravity = 0; // Yerçekimini 0 yapıyor. Yani Obj_Zemin objesine temas ettiğinde yer çekimi kullanılmıyor.
}

Gravity yönünü belirlemek için gravity_direction; kodunu kullanmalısınız.

Recent comments

Game Maker Studio’da yerçekimini bu şekilde kodlarla yapmak daha sağlıklı oluyor.

Cevapla

Give your comment Here.

*
*
*